OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA

4. UBAN RASULULLAH ﷺ

37. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik: ” Pernahkah Rasulullah ﷺ mencelup rambutnya? ” Anas bin Malik rnenjawab, “Beliau tidak pernah melakukannya. Meskipun sudah ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Namun begitu, Abu Bakar pernah mencelup rambutnya dengan inai dan al-katam.
(HR. At-Tirmizi, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i )

38. Anas bin Malik berkata: ” Aku hanya menemukan empat belas helai uban di rambut dan janggut Rasulullah ﷺ .” (HR. At-Tirmizi dan Ahmad)

39. Jabir bin Samurah berkata: ” Apabila Rasulullah ﷺ memakai minyak di rambutnya, ubannya tidak kelihatan. Apabila beliau tidak memakai minyak di rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. ” (HR. At-Tirmizi, Muslim dan An-Nasa’i )

40. Abdullah bin Umar berkata: “Uban Rasulullah ﷺ hanya lebih kurang dua puluh helai.” (HR. At-Tirmizi dan lbnu Majah)

41. Dari Ibnu Abbas bahawa Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, kamu sudah beruban!” Rasulullah ﷺ berkata pula, “Ubanku ini disebabkan oleh surah Hud, Al-Waqi’ah, Al-Mursalat, An-Naba’ dan at-Takwir.” (HR. At-Tirmizi)

42. Abu Juhaifah melaporkan, para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, kamu sudah beruban!” Rasulullah ﷺ membalas. “Ubanku ini disebabkan oleh surah Hud dan yang sama jenis dengannya.” (HR. At-Tirmizi)

43. Abu Rimtsah at-Taymi berkata: Aku pergi bertemu dengan Rasulullah ﷺ bersama seorang anakku menunjukkan Rasulullah kepadanya.
Aku berkata kepada anakku, “Inilah Nabi Allah ﷺ”. Beliau memakai pakaian berwarna hijau. Rambutnya sudah beruban dan ubannya berwarna merah. (HR. At-Tirmizi, Abu Dawud dan An-Nasa’i)

44. Simak bin Harb merekodkan pertanyaan seseorang kepada Jabir ‘bin Samurah: Adakah kepala Rasulullah ﷺ mempunyai uban? Jabir bin Samurah menjawab, “Di kepala Rasulullah ﷺ tidak ada uban kecuali beberapa helai di belahan rambutnya yang tertutup minyak, apabila beliau memakainya.” (HR. At-Tirmizi, Muslim dan An-Nasa’i)

Klik di sini untuk mengikuti audio kuliah di atas.

Related posts:

  1. KULIAH KITAB AS-SYAMAIL AL-MUHAMMADIYAH – Siri 42 OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA 40. IBADAH RASULULLAH ﷺ Dari Al-Mughirah...
  2. KULIAH KITAB AS-SYAMAIL AL-MUHAMMADIYAH – Siri 45 OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA 56. MELIHAT RASULULLAH ﷺ DALAM TIDUR...
  3. KULIAH KITAB AS-SYAMAIL AL-MUHAMMADIYAH – Siri 43 OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA Sambungan 40. IBADAH RASULULLAH ﷺ Hudzaifah...
  4. KULIAH KITAB AS-SYAMAIL AL-MUHAMMADIYAH – Siri 44 OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA Sambungan 40. IBADAH RASULULLAH ﷺ Dari...
  5. KULIAH KITAB AS-SYAMAIL AL-MUHAMMADIYAH – Siri 41 OLEH: USTAZ IBRAHIM MOHD.RAJA 55. HARTA WARISAN RASULULLAH ﷺ Dari...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.